KWALITEITEN

Onderzoek je kwaliteiten. Waar ben je goed in? Doe je die werkzaamheden, die passen bij je kwaliteiten? Zo niet, ga een gesprek aan met je leidinggevende en kijk wat mogelijk is. Dit is tip 7 uit de serie van 8 Tips voor meer werkplezier. Mijn andere tips gingen over energiegevers / energievreters, mindfulness op het werk, jouw ideale werkplek, lunchwandelen, focussen, en het Japanse bosbaden. Hier kun je ze nalezen. In deze Switch Tips ga ik dieper in op je kwaliteiten.

Er bestaan hele lijsten met kwaliteiten; vrolijk, enthousiast, betrouwbaar, serieus, optimistisch, dapper, netjes, actief, bescheiden, creatief, verantwoordelijk, zorgzaam, avontuurlijk, zorgvuldig, eerlijk, flexibel, geduldig, etc, etc. Ieder mens heeft kwaliteiten. Sommige kwaliteiten hebben we aangeleerd en in de loop van het leven ontwikkeld. Kernkwaliteiten heb je van nature. Al in je kindertijd waren deze eigenschappen zichtbaar voor de buitenwereld, uiteraard op ‘kinderlijk’ niveau. Het gaat niet om aangeleerd gedrag, het komt van binnenuit. Eigenschappen die tot het wezen (de kern) van een persoon behoren. Kernkwaliteiten zijn je specifieke sterke kanten, krachten of positieve eigenschappen waar we bij iemand direct aan denken. Voor jezelf zijn deze eigenschappen zo vanzelfsprekend dat je het ‘vreemd’ vindt dat niet iedereen ze heeft. Soms herken je deze kwaliteiten niet eens bij jezelf. Denk bijvoorbeeld aan ‘optimisme’, ‘daadkracht’, ‘zorgvuldigheid’, ‘geduld’, ‘flexibiliteit’, ‘moed’, etc.
Het is belangrijk dat je werk doet, dat een beroep doet op jouw kernkwaliteiten. Kernkwaliteiten gaan als ‘vanzelf’, ze kosten weinig inspanning, je vindt het erg leuk om te doen en het belangrijkste: je krijgt er veel energie door. Wordt er te weinig een beroep gedaan op je kwaliteiten, ga dan met je leidinggevende in gesprek en kijk wat er aan mogelijkheden en taken zijn, die wel een beroep op jouw kernkwaliteiten doen.
Vaak worden kwaliteiten en vaardigheden door elkaar of in één adem genoemd. Vaardigheden zijn echter activiteiten en/of gedrag waar je goed in bent geworden, ze zijn van buitenaf aangeleerd. Kwaliteiten zijn eigenschappen of persoonskenmerken, die van binnenuit komen. Vaak heb je voor een kwaliteit een vaardigheid nodig. Dus als je assertief bent, heb je geleerd om ‘nee’ te zeggen. Als je creatief bent, bedenk je gemakkelijk ideeën.

OEFENING: ‘WAT ZIJN MIJN (KERN) KWALITEITEN?’
Ga in je gedachten terug naar je lagere school/basisschool leeftijd, dus toen je 6-12 jaar was. Neem iemand in gedachten die je erg bewonderde (geen naaste familie zoals je vader, moeder, broers of zussen), het kan ook een idool zijn zoals bijv. Pipi Langkous. Welke kwaliteiten had deze persoon? Schrijf ze op. Bedenk nog iemand in deze leeftijd, die je bewonderde. Schrijf ook van deze persoon of dit idool zijn/haar kwaliteiten op. Wat zijn overeenkomsten van deze beide personen? Zijn deze kwaliteiten ook op jou van toepassing?

Kwaliteiten in het kernkwadrant@loopbaanswitch

VALKUILEN EN UITDAGINGEN

Kernkwaliteiten kunnen zo dominant worden, dat het mogelijk is, dat ze doorschieten en daardoor juist een valkuil worden. Dan wordt bijvoorbeeld een persoon die daadkrachtig is, een drammer. Of een persoon die heel ‘flexibel’ is, wordt wispelturigheid verweten.
Naast de valkuil is er de uitdaging van de kernkwaliteit. De uitdaging is de positief tegenovergestelde kwaliteit van de valkuil. Bij drammerigheid is dat wellicht terughoudendheid, bedachtzaamheid of geduld. Door de uitdaging te ontwikkelen, kun je voorkomen dat je in je valkuil schiet. Daniel Ofman, de grondlegger van het kernkwadrant, stelt dat de valkuil gewoon bij de kwaliteit hoort, ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Waar het om gaat is de balans te vinden tussen geduld en daadkracht. Het is dus geen kwestie van of-of maar van en-en. Het gaat er dus niet om om minder daadkrachtig te worden maar om geduldige daadkracht.

ALLERGIE

Meestal blijken mensen allergisch te zijn voor teveel van hun uitdaging; vooral als we die tegenkomen in een ander persoon. Zo zal een daadkrachtig persoon geïrriteerd raken als hij geconfronteerd wordt met passiviteit, omdat passiviteit een te veel is van zijn uitdaging ‘geduld’.
Mensen kunnen er slecht tegen als anderen teveel een beroep doen op hetgeen waar ze juist niet goed in zijn. Hoe meer iemand met zijn eigen allergie wordt geconfronteerd, des te groter is de kans dat deze persoon in zijn eigen valkuil schiet. Wat iemand dus het meest kwetsbaar maakt is niet zijn valkuil maar zijn allergie. Onze allergie wijst ons met andere woorden de weg naar onze eigen uitdagingen.

WIL JE HIER VERDER MEE AAN DE SLAG?
DAN IS MISSCHIEN HET KERNKWADRANTENSPEL IETS VOOR JOU

Kwaliteiten@loopbaanswitch

Op zoek naar meer  inspiratie?
Bekijk op mijn fotogalerij of abonneer je op mijn maandelijkse Switch Tips.

DEEL DIT ARTIKEL OP SOCIAL MEDIA!