JOUW BREIN

De afgelopen maanden staan Sonja’s Switch Tips in het teken van Breinvriendelijk werken. Doordat veel mensen last hebben van stress en burn-out, zal informatie over de werking van het brein steeds belangrijker worden. Zo schreef ik over de Blauwe Zones om onze eigen stressvrije momenten te creëren. Een maand later over de belangrijkste Breinprincipes en in mei schreef ik over Aandacht en Focussen. Multitasken bestaat niet, schreef ik twee jaar geleden al in deze Switch Tips. Het schakelen van je hersenen van het een naar het ander vraagt veel energie. Het kost je minstens 20 minuten voordat je weer net zo geconcentreerd aan je taak zit als voorheen. Ook schrijf ik over de gevolgen van het altijd ‘aan’ staan en hoe belangrijk het is om na een taak even niets te doen, zodat jouw brein de tijd krijgt om de informatie uit je korte termijn geheugen op te slaan in je lange termijn geheugen. Deze maand leg ik de werking uit, om nog beter te begrijpen hoe de breinprincipes werken en waarom multitasken niet bestaat.

HOE WERKT HET BREIN?

Het Reflex- of Reptielenbrein (de hersenstam) is ons oudste brein. Met dit deel van de hersenen leven we nog in de oertijd. Je stapt de grot uit en staat oog in oog met een beer. Bliksemsnel handelen is dan belangrijker dan reflecteren. Het doet een appèl op onze routines zonder na te denken. Jouw reflexbrein geeft continu zijn snelle intuïtie, eerste indrukken, conclusies en gevoelens door aan het reflecterende brein. Je zou het kunnen zien als een soort scanner die continu aan staat en gevaar eerder detecteert dan jij door hebt.

 • Reageert snel
 • Kent alleen hier en nu, kent geen verleden en geen toekomst
 • Wordt door prikkels gedreven
 • Ervaringen komen binnen via zintuigen

Jouw Denkend of Reflecterend brein heeft een soort luiheid, het past argumenten en rekenregels toe. En het gaat uit als we vermoeid zijn, het reflexbrein neemt dan de leiding van ons reflecterende brein over. Hoe hoger de tijdsdruk, des te meer we de plank misslaan. Snelheid is dus de grootste vijand van reflectie omdat het reflexbrein het van het reflecterend brein overneemt.
NB. Alleen conclusies van het reflexbrein worden aan het bewustzijn doorgegeven. En dan kan het reflecterende brein deze conclusies overnemen, opschorten, ter discussie stellen, onderzoeken of verwerpen. Vaak is er geen tijd om een onbewuste reflexconclusie door het reflecterende brein te laten screenen. Daarom zijn wij heel goed geworden om (achteraf) een beslissing ‘goed’ te praten, ofwel te rationaliseren.

 • Is langzaam, vraagt veel aandacht en energie
 • Het kan abstract, logisch en analytisch denken
 • Kan slechts op één ding tegelijkertijd focussen
 • Kan ons reflexbrein aansturen.

Het Archiverend brein zit hier ook. Dit brein van jou:

 • Filtert, herordent en slaat informatie op
 • Gebruikt hetzelfde werkgeheugen als je denkend brein
 • Kan alleen archiveren als je denkend brein vertraagt, pauzeert of slaapt.

Theo Compernolle legt het hier de drie geboden van breinvriendelijk werken uit.

Uitleg van het brein @ loopbaanswitch

Ons Emotionele brein of Limbisch brein omvat alles wat met emoties en affectiviteit te maken heeft. Hier zitten zowel positieve gevoelens als liefde en genegenheid, als negatieve zoals verdriet en angst. Het limbisch systeem zorgt er ook voor dat je gebeurtenissen onthoudt, zodat je ze kan herhalen of vermijden. Plezierige dingen wil je graag herhalen (eten, knuffelen, strelen, slapen, lachen, etc.) terwijl je onplezierige zaken zoals verdriet, pijn, ontgoocheling, etc. zoveel mogelijk wilt vermijden.

De meeste beslissingen worden genomen op basis van emoties. Het reptielenbrein, maar vooral het emotionele brein heeft sterk de neiging om het denkend/reflecterend brein te onderdrukken. En tijdens een noodsituatie; een oorlogssituatie, een natuurramp of een verkeersongeluk neemt het reptielenbrein het gedrag over. Taal en het denkvermogen hebben maar een beperkte invloed op het emotionele brein.

THEORIE VAN DE 5 G’S:

 • Neem afstand en besef JIJ bent de baas, niet je reptielenbrein. Wees je bewust dat je voor de gek wordt gehouden. Laat je niet afleiden door angst. Je bent niet de gedachte, je hebt een gedachte.
Het Brein - Theorie van de 5 G's
Gratis Coachsessies in september bij Loopbaanswitch

GRATIS LOOPBAAN- EN (WANDEL) COACHSESSIES
OP 17 & 18 SEPTEMBER

Kijk tzt op mijn website en mail deze mogelijkheid vooral door aan familie en vrienden, die graag een gratis coachsessie willen krijgen.

NOW-regeling 2.0. Waar kies jij voor?

TIJDELIJKE NOODMAATREGEL OVERBRUGGING WERKGELEGENHEID 2.0

Werkgevers die de NOW 2.0 aanvragen, worden verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen.

Het kabinet trekt 50 miljoen euro uit via het crisisprogramma ‘NL leert door’, waarmee mensen vanaf juli kosteloos online scholing én ontwikkeladviezen kunnen volgen om zich aan te passen aan de nieuwe economische situatie.

Uiteraard kun je dit ook wandelend of online bij mij doen.

 

SONJA’S SWITCH TIPS

De volgende Switch Tips verschijnt na de zomervakantie in de maand september.

Ik wens jullie allemaal veel mijmertijd voor je reflecterende brein 😊 en vooral ontspannen maanden, waarin je veel wandelt.

Anti stress wandeling met Loopbaanswitch

LEUK! ALS JE DEZE SWITCH TIPS OP SOCIAL MEDIA DEELT!